Cada any, quan arriben aquestes dates, se celebra (amb més o menys repercussió) la setmana de l’educació on s’intenta posar de rellevància la importància d’aquesta. També surten a la llum algunes dades preocupants com per exemple  les mancances i les dificultats d’escolarització  d’infants i adolescents d’arreu del món on, segons dades d’UNICEF, hi ha 263 milions que no tenen accés a l’escola o no poden completar el seu procés educatiu. Pot ser aquest un bon moment per fer una reflexió als nostres alumnes sobre aquest tema i què creuen que els aporta el fet de poder venir a l’escola, els avantatges i els inconvenients i si s’ho miren en perspectiva, el que els ha suposat una situació de confinament que de manera global o individual han hagut de patir durant aquests dos anys de pandèmia. També pot ser un moment perquè pensin el que canviarien, no tant de la nostra escola en concret, sinó del model.

Una possible proposta seria :

  • Pels més grans, una reflexió del que els dona l’escola, més enllà de la pròpia adquisició de coneixements. És a dir, la importància de la socialització, del fet de deixar de pensar que tot gira al seu voltant i que els seus companys i companyes són tan importants com ells mateixos, que ells tenen un món propi però que està envoltat “d’altres mons” i que és des d’aquesta perspectiva que han d’entendre el que els passa al seu voltant. Potser als més grans, per evitar caure en visions massa pessimistes o negatives, els podríem fer alguna pregunta com:
    1. Què m’hauria perdut si no hagués anat a l’escola?
    2. A qui hauria deixat de conèixer?
    3. Com seria jo en aquest moment si no hagués estat escolaritzat?
    4. Si penses en els nens i nenes que no poden anar a l’escola, creus que tenim el deure entre tots, de lluitar perquè hi vagin?
  • Pels petits, adjuntem un arxiu que inclou un conte on al final hi ha un seguit de consells/reflexions que són temes a treballar, que van encarades sobretot a les famílies però crec algunes també  poden servir  les mestres i acompanyar-les en el procés educatiu.

Bon thinking!