DEPARTAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ ESCOLAR

Aquest servei està a càrrec d’una psicopedagoga que realitza valoracions individuals, de grups i ajuda a l’orientació escolar, personal i professional dels/les alumnes.

Valora els/les alumnes que proposen els/les tutors/es i els pares o mares i orienta i dóna eines i/o fa propostes concretes tant a les famílies com als membres de l’equip docent.

També manté el contacte continuat i directe amb els especialistes externs que intervenen amb els/les nostres alumnes.

QUÈ ÉS EL ``PASI``?

ORIENTACIONS DEL DEPARTAMENT

CONSELLS PER A UNA BONA SALUT VISUAL

EL PROCÉS DE DOL