ETAPA PRIMÀRIA

A l’etapa de Primària els nens i nenes amplien el ventall dels seus interessos, la qual cosa és una gran font d’INSPIRACIÓ perquè els mestres d’aquests cursos puguem acostar-los cap a l’aprenentatge d’una manera engrescadora i motivadora.
Al llarg dels sis cursos d’aquesta etapa, els nois i les noies desenvoluparan, entre d’altres, les seves competències comunicatives, plàstiques, musicals, matemàtiques, digitals, físiques i esportives i de comprensió de l’entorn social, cultural i natural.
A més a més, aquesta és una etapa fonamental per assolir habilitats de relació interpersonal, d’autoconeixement i d’autonomia i iniciativa davant els reptes acadèmics i/o socials i personals.
La nostra formació i experiència ens permeten portar a les nostres aules una metodologia basada en l’anàlisi, la comprensió, la reflexió i l’activitat cognitiva de tots els nostres nens i nenes.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Totes les actuacions que portem a terme des de l’Escola tenen com a objectiu realitzar un seguiment i atenció individual i personalitzat que permeti als/les nostres alumnes desenvolupar al màxim les seves capacitats socials, emocionals i cognitives. Per aconseguir aquest objectiu, a l’etapa de Primària continuen sent fonamentals les estratègies d’atenció a la diversitat com els mitjos grups, la intervenció a l’aula, el reforç, la psicopedagogia, l’avaluació continuada, l’acció tutorial, la flexibilitat curricular

Al llarg de tota l’etapa Primària els/les alumnes aprenen a estructurar el seu pensament, a veure que l’error és un element positiu i necessari en el procés d’aprenentatge. Així doncs, totes les activitats (individuals, col·lectives, en petit grup…) tenen un predominant caràcter formatiu i amb una clara tendència envers l’autoaprenentatge.

Prioritzem, en totes les àrees, la comprensió i l’aplicació dels aprenentatges que realitzen els/les nostres alumnes ja que d’aquesta manera s’aconsegueix un aprenentatge més significatiu, motivador i funcional.

L’AVALUACIÓ A L’ETAPA PRIMÀRIA

L’avaluació dels/les nens/es en aquesta etapa es realitza tant a partir de  l’observació i l’anàlisi del procés d’aprenentatge dels/de les alumnes en diferents moments i activitats i  es realitza de manera individual i contínua. Aquesta avaluació es porta a terme mitjançant diferents instruments (control dels deures, activitats específiques d’avaluació, activitats d’aula, exposicions orals…) i els seus objectius així com els continguts que es valoraran són coneguts pels/per les alumnes.

L’avaluació ens ha de permetre conèixer tant el punt de partida, com el progrés individual, com el grau d’assoliment dels diferents objectius establerts.

La informació recollida en aquest procés d’avaluació és compartida amb la família per tal de consensuar  les mesures adients que afavoreixen el desenvolupament i l’aprenentatge del/la nen/a.

DISTRIBUCIÓ DE MESTRES I ESPECIALISTES

Tutors/es de Primària:

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
1r 2n 3r 4t
A Carla San Epifanio Maria Lloret Mª Mar Mancilla Montse Ruiz Maria Aragall Lidia Allué
B Aïda Espelt Montse Fradera Paula Pozo Núria Pleguezuelos Anna Fradera Aitor Rodríguez

Especialistes:

  • Lengua castellana y literatura: Anna Molins, Isabel Juan i Víctor Flores.
  • Llengua anglesa: Lídia Carbajo i Marta Ordoñez.
  • Projects in English: Anna Boladeras i Marta Ordoñez.
  • Música: Judith Pérez.
  • Educació Física: Víctor FLores, Maria Aragall i Aitor Rodríguez.
  • Informàtica – Comunicació 3.0: Maria Bayo i Marc Martín.
  • Llenguatge computacional i Programació: Marc Martín.
  • Religió: Isabel Juan.
  • Psicopedagoga: Gemma Amador.

CAP D’ESTUDIS: Nuria Murillo.