HISTÒRIA DEL CENTRE

L’Escola neix l’any 1968 al carrer Sant Roc i és el resultat d’una iniciativa individual de Concepció Brecha i Querol, moguda pel desig de fer realitat la seva visió de l’educació. L’any 1978, a la nostra escola es cursa la totalitat de L’Ensenyament General Bàsic (EGB). Amb l’ampliació dels nivells que s’imparteixen i l’augment del nostre alumnat, ens traslladem a un nou edifici, situat al carrer Isabel de Villena, núm. 39-45; 46-48 de la mateixa localitat, i continuem duent a terme la tasca educativa. La nostra escola és privada concertada des de l’etapa Infantil fins a 4t d’ESO (dues línies) i privada en els Batxillerats.

Actualment té més de 800 alumnes, distribuïts en quatre grans seccions que permeten la flexibilitat i autonomia necessària a cada nivell d’edat sense que se’n ressenteixin la coordinació no la unitat del projecte educatiu. Les etapes són: Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i els Batxillerats: Humanístic, Tecnològic i de Ciències de la Naturalesa i de la Salut. La nostra actuació en l’àmbit de l’ensenyament- aprenentatge amb els/les alumnes de l’escola està emmarcada dins d’una concepció constructivista de l’educació. Aquesta perspectiva concep el coneixement com una construcció activa de l’individu. Com fa l’alumne aquesta construcció? Seguint un procés d’interacció amb el medi i amb altres persones que l’envolten, en un marc cultural, que inclou valors, estils de vida, costums i tradicions. En aquest marc el paper de l’educador/a no és el d’instruir, sinó el d’acompanyar en tot moment , regular de manera deliberada el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a través d’estratègies d’aprenentatge que donin eines d’estudi i adquisició de coneixements als nois i noies. Alhora els han d’ajudar a ser conscients dels seus propis progressos i avenços. En l’acte d’ensenyar i aprendre, considerem bàsica l’atenció al propi procés que fa cada alumne ja mitjançant la utilització de mètodes d’ensenyament diferents en funció de les característiques individuals de l’alumnat, és a dir, un ensenyament diferenciat per a tots però dins d’un projecte i objectius comuns. L’assoliment final dels objectius pedagògics del Projecte Educatiu del nostre centre s’aconsegueix a través de l’Associació Pedagògica Cervetó que es va crear amb aquesta finalitat. En definitiva, el que pretenem és que els/les nostres alumnes tinguin una bona autoestima i alhora sàpiguen compartir i ser tolerants amb les persones que els envolten, tot sent capaços de prendre les seves pròpies decisions i argumentar les seves opinions. Pretenem ensenyar a pensar i ensenyar a aprendre als/les nostres alumnes i a anar desenvolupant un pensament estratègic i ric que permeti enfrontar la diversitat de situacions amb què es troben tant dins com fora de l’escola. És fonamental que vagin adquirint més coneixement de sí mateixos/es, a identificar-se i a diferenciar-se dels altres, és a dir, posem molt èmfasi en l’educació en els valors i les actituds. En conclusió, és la nostra experiència de més de trenta-cinc anys que ens avala i ens confirma en la nostra tasca educativa, sense oblidar-nos de la necessitat de renovar i innovar contínuament la nostra pràctica docent per tal de donar resposta a les demandes d’una societat en constant canvi i evolució.