SERVEI D’ACOLLIDA

L’Escola ofereix un servei d’acollida adreçat a tos els/les alumnes en funció de la seva edat i de les seves necessitats. Aquest servei té els horaris següents:

  • De 7:45h a 9:00h per als alumnes d’educació Infantil, Primària i ESO. En el cas dels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària i dels alumnes de l’ESO aquesta estona d’acollida es realitza a la Biblioteca per tal d’oferir-los un espai on realitzar tasques relacionades amb els deures escolars i l’estudi.
  • De 17:00h a 19:00h per als alumnes d’Infantil i Primària i de 17:30 fins les 19 hores per als alumnes d’ ESO.