EDUCACIÓ INFANTIL

A l’etapa de l’Educació Infantil tenim nens i nenes amb una gran creativitat, motivació i curiositat per tot allò que els envolta. Els mestres i les mestres d’Infantil al Cervetó tenim molt present aquestes característiques i ens INSPIREM en ells/es per tal de fer-los els grans protagonistes del seu desenvolupament i aprenentatge.
Els vincles afectius que creem i el clima de confiança amb què a l’Escola acollim els nostres infants fan que se sentin segurs i estimats.
No només treballem perquè els/les nens/es assoleixin aprenentatges; el desenvolupament, emocional i social és importantíssim en aquesta edat i és un objectiu prioritari per la nostra Escola acompanyar-los en aquest procés maduratiu de creixement personal.
El joc, les cançons, la reflexió, l’observació, les experiències pròpies, la comunicació amb els altres i l’experimentació són algunes de les eines i recursos que els/les mestres utilitzem a les aules per tal d’assolir l’objectiu de desenvolupar les habilitats i capacitats dels nens i nenes d’aquesta etapa.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

ÀREES D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

Els aprenentatges que han de fer els/les alumnes en aquesta etapa es treballen des de totes les àrees de manera relacionada  per tal de donar una visió global de la realitat. Les àrees que organitzen els continguts d’aquesta etapa són tres: La Descoberta d’un mateix i dels altresLa Descoberta de l’entorn i la Comunicació i Llenguatges.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

OBJECTIUS DE L’ETAPA

El desenvolupament del currículum a través de les programacions i les activitats que plantegem es fonamenta en els següents aspectes:

 1. La interiorització d’hàbits  per a  la convivència, el treball i l’autonomia.
 2. El desenvolupament de la capacitat de treball, de concentració i de reflexió.
 3. L’adquisició de l’autonomia personal.
 4. El foment de la sociabilitat.
 5. Augment de l’experimentació i la curiositat per explorar i conèixer el medi.
 6. El desenvolupament dels diferents llenguatges i del pensament.
 7. Descoberta del món de la fantasia, la imaginació i la creativitat.
 8. La globalitat i la interdisciplinarietat del pensament i del coneixement..
 9. L’assoliment de capacitats que posaran la base per als aprenentatges que caldrà assolir en les etapes educatives posteriors.

DISTRIBUCIÓ DE MESTRES I ESPECIALISTES

GRUPS
P3
P4
P5
A
Marta Gili
Maria González
Teresa Marata
B
Mar Pérez
Míriam Sólvez
Núria Lagarriga
 • Música: Judith Pérez
 • Psicomotricitat: Carme Planchart
 • Llengua anglesa: Sheila Villanueva
 • Activitats complementàries: Sheila Villanueva, Judith Pérez
 • Psicopedagoga: Gemma Amador

CAP D’ESTUDIS: Nuria Murillo