PROJECTES VERTICALS D’ESCOLA

CONSULTA ELS DIFERENTS PROJECTES VERTICALS QUE PORTA A TERME L’ESCOLA:

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

CERVETECO

CERVEPENSA

CERVETOCA

PLA FOREIGN LANGUAGES UP!

PLA TECNO#21