MARC TEÒRIC DEL NOSTRE MODEL PEDAGÒGIC

INTRODUCCIÓ

Des de fa uns anys, l’Escola Cervetó es troba en un pla d’innovació pedagògica amb la voluntat de donar resposta als reptes que planteja la societat del s.XXI. En aquest sentit, l’equip docent de l’Escola, des de P3 fins a 2n de Batxillerat, està involucrat en un procés de formació que ens ha permès posar en pràctica projectes innovadors dissenyats, testats i implementats pel propi centre i que han estat valorats molt positivament per l’alumnat.

Aquests projectes aconsegueixen que els alumnes siguin plenament conscients de com i què estan aprenent, que esdevinguin persones crítiques i creatives, que puguin donar respostes a reptes de diferent complexitat, i que pensin de forma autònoma i lliure per tal de comprendre i interactuar amb el món que els envolta.

Com a professionals de l’educació, som conscients que gaudim del privilegi de viure aquest moment tan emocionant en el qual es replanteja el paper de l’escola en la nostra societat. A tot l’equip docent ens fa molta il·lusió compartir aquesta experiència amb vosaltres de la qual en sou una part fonamental.

EL NOSTRE MODEL PEDAGÒGIC