Busca aquí:
 

BATXILLERAT

A l’etapa de Batxillerat tenim joves engrescats per iniciar la seva especialització acadèmica que els portaran a fer uns estudis posteriors. Això implica que s’enfrontin a un dels primers reptes de decisió del seu futur professional, fet que provoca interrogants, expectatives i il·lusions.
Els/les tutors/es i els/les professors/es s’INSPIREN en aquests futurs professionals del nostre país per portar a terme una educació global, de valors, de responsabilitat, de compromís, de coneixements, de cooperació, de potenciació de les seves habilitats i capacitats on la fita final és ensenyar a pensar i a desenvolupar estratègies que els permetin adaptar-se a una societat en continu canvi i evolució per esdevenir un ciutadà actiu i crític del segle XXI.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

OBJECTIUS D’ETAPA

Aquesta etapa, que consta de dos cursos acadèmics, comporta bàsicament:

  • La consolidació de les habilitats i capacitats assolides en les etapes anteriors (comprensió lectora, raonament matemàtic, capacitat analítica….).
  • El desenvolupament de noves capacitats que fomenten tant el pensament conceptual com les habilitats procedimentals relacionades amb els diferents àmbits d’aprenentatge.

Una de les línies bàsiques del nostre centre és la formació global del nostre alumnat; així doncs, entre els nostres objectius ens marquem la formació acadèmica, la personal i la social, entenent que volem que els nostres estudiants siguin capaços d’aprendre a pensar, a fer… (àmbit acadèmic); que aprenguin a ser individus responsables (àmbit personal); i que el respecte i la tolerància siguin dos valors habituals en la seva convivència amb els altres (àmbit social).

TREBALLS DE RECERCA

Una de les innovacions de la reforma en el nivell educatiu del Batxillerat és l’obligatorietat del denominat Treball de recerca. El treball de recerca (TR) és “un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la investigació que realitza cada alumne/a en un àmbit que ell mateix ha escollit i acotat en part.” (DOGC, núm. 2716). El TR constitueix 2 crèdits del total que l’alumne/a ha de cursar en el Batxillerat. Amb el TR l’alumnat desenvolupa una petita investigació sobre un tema determinat orientat per un tutor/a. Al final del treball l’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i la defensa oralment.

ASSIGNATURES I PROFESSORAT

1r BTX

MATÈRIA COMUNA PROFESSORAT
Llengua i literatura catalana Àngels Grau
Llengua i literatura castellana Àngels Grau
Llengua estrangera (anglès) Anna Ramos
Educació Física Anabel Gràcia
Filosofia i ciutadania (1h en anglès) Iñaki Martínez/Adrià Delgado
Cultura científica Elena Morell i Sònia Pradas
MATÈRIA DE MODALITAT PROFESSORAT
Matemàtiques CCSS Isabel Riera
Economia d’empresa Elena Morell
Història del món Iñaki Martínez
Cultura Audiovisual Paqui Berral
Biologia Jordi Cervera
Química Isabel Riera
Matemàtiques Sergio Ibáñez
Física Sergio Ibáñez
Llatí Adrià Delgado
Literatura castellana Àngels Grau
Ciències de la terra i el medi ambient Jordi Cervera
Tecnologia Sergio Ibáñez
Dibuix tècnic Elena Morell
Institut Obert de Catalunya (IOC) Coordinadora: Sònia Pradas

2n BTX

MATÈRIA COMUNA PROFESSORAT
Llengua i literatura catalana Àngels Grau
Llengua i literatura castellana Àngels Grau
Llengua estrangera (anglès) Anna Ramos
Història Iñaki Martínez
Història de la Filosofia Iñaki Martínez
MATÈRIA DE MODALITAT PROFESSORAT
Matemàtiques CCSS Isabel Riera
Economia d’empresa Enric Bosch
Geografia Iñaki Martínez
Cultura Audiovisual Paqui Berral
Biologia Jordi Cervera
Química Isabel Riera
Matemàtiques Sergio Ibáñez
Física Sergio Ibáñez
Tecnologia Elena Morell
Dibuix tècnic Elena Morell
Institut Obert de Catalunya (IOC) Coordinadora: Sònia Pradas

CAP D’ESTUDIS: Sònia Pradas