SECUNDÀRIA: Professorat

SECUNDÀRIA: Professorat

1r ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura
Aroa Sánchez
Llengua castellana i literatura
Aroa Sánchez
Llengua anglesa
Irma Martínez
Matemàtiques
Albert Rius
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
Carme Colomé
Ciències socials: geografia i història
Isabel Carbajo
Educació física Anabel Gracia
Música
Anna Córdoba
Visual i Plàstica
Anna Córdoba
Tecnologia Remei Pérez
Cultura i valors ètics Carme Colomé
Complementàries
 • Anna Córdoba
 • Marta Felip
 • Aroa Sánchez
 • Enric Bosch
Matèries optatives
 • Irma Martínez
 • Remei Pérez

2n ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura
Tatiana Herrero
Llengua castellana i literatura
Tatiana Herrero
Llengua anglesa
Irma Martínez
Matemàtiques
Albert Rius
Ciències de la naturalesa: física i química
Carme Colomé
Ciències socials: geografia i història
Isabel Carbajo
Educació física Anabel Gracia
Música Anna Córdoba
Tecnologia Remei Pérez
Cultura i valors ètics Anna Córdoba
Complementàries
 • Marta Felip
 • Albert Rius
 • Aroa Sánchez
 • Carme Colomé
Matèries optatives
 • Marta Gago
 • Remei Pérez
 • Carme Colomé

3r ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura Mar Moreno
Llengua castellana i literatura Mar Moreno
Llengua estrangera Irma Martínez
Matemàtiques Neus Ancosta
Biologia i Geologia Gemma Batlle
Física i Química Gemma Batlle
Ciències socials: geografia i història Adrià Delgado
Educació física Anabel Gracia
Educació visual i plàstica Paqui Berral
Tecnologia Neus Ancosta
Cultura i valors ètics Paqui Berral
Complementàries
 • Núria Rubio
 • Albert Rius
 • Marta Felip
 • Àngels Grau/ Mar Moreno/ Tatiana Herrero
Optatives
 • Paqui Berral
 • Marta Gago
 • Núria Rubio

4t ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura Mar Moreno
Llengua castellana i literatura Mar Moreno
Llengua estrangera Anna Ramos
Matemàtiques Míriam Montero
Ciències socials: geografia i història Adrià Delgado
Educació física Anabel Gracia
Cultura i valors ètics

(Inclou Servei Comunitari)

 • Mar Moreno
 • Imma Roda
Complementàries
 • Marta Felip
 • Anna Ramos
Projecte de recerca
 • Enric Bosch
 • Albert Valls
 • Jordi Cervera
MATÈRIES OPTATIVES
Llatí Isabel Carbajo
Física i Química Isabel Riera
Biologia i Geologia Jordi Cervera
Economia Enric Bosch
Educació visual i plàstica Paqui Berral
Tecnologia Míriam Montero
Informàtica Albert Valls
Ciències aplicades Jordi Cervera
Sociologia

(Inclou introducció a la Psicologia)

(En llengua anglesa)

Adrià Delgado

CAP D’ESTUDIS: Imma Roda