Pla de Transformació per a la Innovació a l’Escola

Pla de Transformació per a la Innovació a l’Escola

Benvolgudes famílies,

Fa temps que a l’Escola Cervetó estem en un procés d’innovació pedagògica amb la voluntat de donar resposta als reptes que planteja la societat del s.XXI.

Com ja sabeu, des del setembre, formem part del col·lectiu d’Escola Nova 21, que és una aliança per a un sistema educatiu avançat, format per 481 centres i amb 25 centres impulsors arreu de Catalunya. Aquest pretén promoure un canvi en el marc d’escola avançada, i fer-lo possible a través de dues accions. La primera, crear un ecosistema d’escoles i centres amb pràctiques educatives innovadores que faci de referència del procés de canvi. I la segona, facilitar als centres un acompanyament per tal de garantir el seu procés, amb el suport de les escoles que ja el van iniciar.

Tenint present tant el marc d’Escola Nova 21 com d’altres moviments d’innovació pedagògica, a l’Escola Cervetó, volem fer el nostre propi Procés de Transformació partint de la nostra cultura de centre que sempre ens ha caracteritzat:

  • El coneixement integral de cada alumne/a i el seguiment individual del seu procés maduratiu i d’aprenentatge.
  • L’acompanyament continuat de cada alumne/a i l’adequació de la metodologia en el marc d’una atenció individualitzada permanent.
  • La formació en els aprenentatges molt acurada rigorosa i exigent.
  • La implicació màxima per part dels diferents equips docents, la coherència i continuïtat en la línia pedagògica des de l’etapa d’Infantil fins a Batxillerat.
  • La formació permanent del professorat.
  • La relació compromesa amb les famílies.

En aquest sentit, i des de fa 3 anys, l’equip docent de l’Escola, des de P3 fins a 2n de Batxillerat, està involucrat en un procés de formació que ens ha permès posar en pràctica projectes innovadors dissenyats, testats i implementats pel propi centre i que han estat valorats molt positivament per l’alumnat.

Aquests projectes aconsegueixen que els alumnes siguin plenament conscients de com i què estan aprenent, que esdevinguin persones crítiques i creatives, que puguin donar respostes a reptes de diferent complexitat, i que pensin de forma autònoma i lliure per tal de comprendre i interactuar amb el món que els envolta.

Com a professionals de l’educació, som conscients que gaudim del privilegi de viure aquest moment tan emocionant en el qual es replanteja el paper de l’escola en la nostra societat. A tot l’equip docent ens fa molta il·lusió compartir aquesta experiència amb vosaltres de la qual en sou una part fonamental.

Per últim, us animem a llegir el reportatge sobre la nostra Escola publicada a “El Periódico de Catalunya”.

Salutacions cordials,

Equip Directiu

Granollers, a 19 de gener de 2017