ESPAIS ESPECIALITZATS

informatica_cervetoL’Escola disposa de tres laboratoris (química, física i biologia), dues aules de tecnologia, dues aules d’informàtica, un taller de visual i plàstica, dues aules de música, un gimnàs, una sala d’actes, un aula d’anglès i diverses aules de desdoblament.

En els laboratoris es treballa en grups reduïts per tal de facilitar l’experimentació científica. La nostra metodologia es basa en el descobriment. D’aquesta manera, l’alumne/a passa a ser un element actiu dins la classe i és el mateix qui construeix el seu coneixement sota la guia del/la seu/va professor/a.

Seguint aquest mètode durant tot l’aprenentatge, es preparen per als/les alumnes unes experiències dirigides a desenvolupar la seva capacitat d’observació, manipulació i experimentació i així anar aplicant el mètode científic a partir de l’aprenentatge significatiu.