HISTÒRIA

cerveto_historicL’Escola neix l’any 1968 al carrer Sant Roc i és el resultat d’una iniciativa individual de Concepció Brecha i Querol, moguda pel desig de fer realitat la seva visió de l’educació.

L’any 1978, a la nostra escola es cursa la totalitat de L’Ensenyament General Bàsic (EGB). Amb l’ampliació dels nivells que s’imparteixen i l’augment del nostre alumnat, ens traslladem a un nou edifici, situat al carrer Isabel de Villena, núm. 39-45; 46-48 de la mateixa localitat, i continuem duent a terme la tasca educativa.

Llegir més

TRETS D’IDENTITAT

A través de la tasca educativa de cada dia i després d’una trajectòria professional reeixida de més de 40 anys, ens proposem com objectius profunds i irrenunciables:

1. Una veritable formació integral de la persona a través del currículum, del tracte personal i del seguiment de tutoria.

2. El respecte a la llibertat individual i col.lectiva i el domini de les virtuts bàsiques de la convivència.

3. Ens definim com a escola catalana i, per tant, com a transmissors i consolidadors dels valors de la cultura catalana, sense que això signifiqui excloure altres realitats culturals i lingüístiques ben evidents en el nostre país. Entenem i respectem la diversitat per raó de gènere, realitat social i/o cultural.

Llegir més

PROJECTE EDUCATIU

El Projecte educatiu de l’Escola descriu la identitat del nostre centre. Ens definim com una escola que es preocupa de la formació integral de la persona des de la vessant intel·lectual a l’afectiva i social per la qual cosa considerem bàsic un seguiment individualitzat dels alumnes a través de la tasca de les tutories compartides, modalitat que garanteix un seguiment real de cada alumne tant a nivell acadèmic, com a nivell personal. La preocupació per oferir qualitat acadèmica als/es alumnes es tradueix en garantir una bona formació permanent del professorat dins i fora del centre i en comptar amb un claustre de professors/es amb una formació immillorable en els seus respectius camps de coneixement i també a nivell pedagògic.

Llegir més