Infantil

set.
17

INFANTIL: Professorat

GRUPS
P3
P4
P5
A
Sílvia Riera
Núria Lagarriga
Albert Tarragó
B
Míriam Sólvez
Teresa Marata
Carme Planchart
  • Música: Susanna Regalado i Gisela Roca
  • Psicomotricitat: Marta Gili
  • Llengua anglesa: Laura Martín
  • Llenguatge computacional i programació: Neus Mondaray
  • Atenció a la
DETAIL