BATXILLERAT: Professorat

BATXILLERAT: Professorat

1r BTX

MATÈRIA COMUNA PROFESSORAT
Llengua i literatura catalana Àngels Grau
Llengua i literatura castellana Aroa Sánchez
Llengua estrangera (anglès) Anna Ramos
Educació Física Anabel Gràcia
Filosofia i ciutadania (1h en anglès) Iñaki Martínez/Adrià Delgado
Cultura científica (en anglès) Francesc Toja
MATÈRIA DE MODALITAT PROFESSORAT
Matemàtiques CCSS Isabel Riera
Llatí Adrià Delgado
Economia d’empresa Enric Bosch
Història del món Iñaki Martínez
Cultura Audiovisual Paqui Berral
Disseny Gràfic Paqui Berral
Biologia Jordi Cervera
Química Isabel Riera
Matemàtiques Sergio Ibáñez
Física Sergio Ibáñez
Literatura castellana Àngels Grau
Ciències de la terra i el medi ambient Jordi Cervera
Tecnologia Francesc Toja
Dibuix tècnic Francesc Toja
Institut Obert de Catalunya (IOC) Coordinadora: Sònia Pradas

2n BTX

MATÈRIA COMUNA PROFESSORAT
Llengua i literatura catalana Àngels Grau
Llengua i literatura castellana Àngels Grau
Llengua estrangera (anglès) Anna Ramos
Història Iñaki Martínez
Història de la Filosofia Iñaki Martínez
MATÈRIA DE MODALITAT PROFESSORAT
Matemàtiques CCSS Isabel Riera
Llatí Tatiana Herrero
Economia d’empresa Enric Bosch
Geografia Iñaki Martínez
Història de l’Art Paqui Berral
Biologia Jordi Cervera
Química Isabel Riera
Matemàtiques Sergio Ibáñez
Física Sergio Ibáñez
C. de la terra i el medi ambient Jordi Cervera
Tecnologia Sergio Ibáñez
Dibuix tècnic Francesc Toja
Institut Obert de Catalunya (IOC) Coordinadora: Sònia Pradas

CAP D’ESTUDIS: Sònia Pradas