INFANTIL: Professorat

INFANTIL: Professorat

GRUPS
P3
P4
P5
A
Sílvia Riera
Núria Lagarriga
Albert Tarragó
B
Míriam Sólvez
Teresa Marata
Carme Planchart
  • Música: Susanna Regalado i Gisela Roca
  • Psicomotricitat: Marta Gili
  • Llengua anglesa: Laura Martín
  • Llenguatge computacional i programació: Neus Mondaray
  • Atenció a la diversitat (intervenció, reforços, desdoblaments): Montse Fradera (Pere Lucena), Neus Mondaray
  • Psicopedagoga: Gemma Amador

CAP D’ESTUDIS: Nuria Murillo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.